SK EN DE
VÝROBA A MOTÁŽ POTRUBNÝCH SYSTÉMOV
V PRIEMYSELNÝCH ZARIADENIACH

OBRÁZKOVÁ GALÉRIA

Eurotec - sídlo spoločnosti
Eurotec - sídlo spoločnosti
Eurotec - sídlo spoločnosti
Eurotec - sídlo spoločnosti
Eurotec - sídlo spoločnosti
Eurotec - sídlo spoločnosti
Eurotec - sídlo spoločnosti
Eurotec - sídlo spoločnosti
Eurotec - sídlo spoločnosti
Eurotec - sídlo spoločnosti

KONTAKTY

Názov spoločnosti:Eurotec s.r.o.
   Adresa sídla:kpt. Nálepku 19, Sabinov 083 01
   E-mail:infoeurotec.sk
   Web:www.eurotec.sk
   GPS:+49°6'13.58", +21°5'58.44"
Konateľ spoločnosti:Marek SEDLÁK
   Mobil:+421 (0)918 752 299
Obchodný manažér:Ing. Rastislav HRIC
   Mobil:+421 (0)907 706 711
IČO:35803495 IČ-DPH:SK2021556900
Číslo účtu:2622728636/1100 SWIFT:TATR SK BX
IBAN:SK 5211000000002622728636

Profil spoločnosti

Charakteristické a hlavné čínnosti sú výroba a montáž systémov potrubí v priemyselných zariadeniach. Spoločnosť Eurotec s.r.o. sa taktiež zameriava na:

  • zváračské, potrubárske, zámočnícke a elektrotechnické práce,
  • výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie oceľových konštrukcií,
  • výroba, montáže a rekonštrukcia potrubných rozvodov,
  • transport technologických zariadení (demontáž – prevoz – montáž),
  • montáž a servis strojov a technologických zariadení,
  • elektromontáž, výroba a montáž nn elektrorozvádzačov, dátové rozvody a elektroinštalačné práce.

V dôsledku týchto činností máme v oblastiach priemyselných montáži veľké skúsenosti za nutných predpokladov plnenia vysokých požiadaviek kvality.

Pracujeme podľa výkresovej dokumentácie, resp. isometrie. Dlhodobo zamestnávame zamestnancov, ktorých odborná kvalifikácia je na vysokej úrovni a ich schopnosti odpovedajú náročným úlohám, ktoré sú im zadané.

Vedľa skúseností a kvality našich služieb kladieme veľký dôraz na dodržanie termínov pri výrobe a montáži.

Spoločnosť spolupracuje so zahraničnými firmami v krajinách Európskej Únie, ktoré poskytujú dlhoročné skúsenosti a výbornú spoluprácu už niekoľko rokov.